fbpx

Të rritet si LGBTI

19.12.18

МК   ALB Lina Qostarova Unkovska Të lënë në mos-dituri, fëmijët dhe të rinjtë sot, në Maqedoni, e jetojnë jetën e vet ashtu siç dinë dhe munden, duke grumbulluar gjysmë të vërteta nga mediet elektronike dhe të tjera, nga pop-kultura, nga...