fbpx

Лидија Пискер

Лидија Пискер е новинарка и истражувач од Босна и Херцеговина. Таа најчесто пишува за теми поврзани со заштита на човековите права и демократија за регионални и меѓународни медиуми. Таа е добитничка на наградата од Обединетите Нации за подигање на јавната свест за борбата против дискриминација и заштита на правата на децата.

Хрватските конзервативци во напад на абортусот

Лидија Пискер

01.02.19

МК   BS   ALB Лидија Пискер (Lidija Pisker)  Поради стравот од осуда од општеството и поради пречките во остварувањето на своите права во јавните...