fbpx

Mersiha Drinjakoviç

Mersiha Drinjakoviç - gazetare dhe redaktore ekzekutive e revistës Gracija, dhe bashkëpunëtor i portalit Analiziraj.ba. Ka kryer studimet për gazetari në Fakultetin e Shkencave Politike në Sarajevë, dhe gjatë punës ajo kaloi disa edukime të ndryshme shtesë në SH.B.A., Malajzi, Gjermani dhe Francë. Me gazetari merret 20 vjet. Është fituese e çmimit special të UNICEF-it për kontributin gazetaresk në informimin, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve në Bosnjë dhe Hercegovinë për vitin 2015 dhe fituese e çmimit për Gazetari të UN Women 2017 - për artikullin më të mirë mbi dhunën me bazë gjinore në kategorinë e mediave të shkruara. Në vitin 2017, iu dha faleminderim nga Komiteti i Helsinkit i BdheH për Konkursin për tregimin / reportazhin më të mirë në media që promovon të drejtat dhe kulturën e LGBT-së. Në vitin 2018, është shpërblyer me mirënjohjen nga KB BdheH për kontributin e saj gazetar në informimin në lidhje me Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm në BdheH dhe promovimin e tyre - për tekstin e botuar në portalin Analiziraj.ba.

KOVID -19 në Bosnjë dhe Hercegovinë Lojëra pa kufi

Mersiha Drinjakoviç

29.06.20

Mersiha Drinjakoviq Si u ballafaqua Bosnja dhe Hercegovina dhe si po ballafaqohet ende, me krizën e shkaktuar nga pandemia? Pse nuk kishim një shtab të vetëm krize, në nivel të shtetit?Si u krijuan skandalet, të shkaktuara nga parregullsitë dhe...