fbpx

Ndërmarrjet e ujit/ujësjellësit në Maqedoninë e Veriut: sfidat dhe përmirësimi i performancës

07.02.22

Dr. Inxh. Mohamed Sameh Vetëm 15% e vendit është e mbuluar me impiante mekanike dhe biologjike të trajtimit të ujërave të zeza, kurse qytetet kryesore vazhdojnë të shkarkojnë ujërat e zeza të patrajtuara drejtpërdrejt në mjedis.Vendi vazhdon të ketë...