Марсело Санчез Сорондо

Монсињор епископот Марсело Санчез Сорондо е канцелар на Папската академија на науките и на Папската академија за општествени науки. 

Две задачи за борците против ропството во денешницава

Марсело Санчез Сорондо

13.04.19

Марсело Санчез Сорондо (Marcelo Sánchez Sorondo)  И покрај тоа што човековите права станаа клучна карактеристика на ерата по Втората светска војна,...