fbpx

Natasa Boshkova

Natasa Boshkova është një juriste e cila ka një diplomë master në studimet gjinore në Universitetin e Sarajevës. Për gati dy dekada, ajo ka qenë aktive në organizatat e shoqërisë civile dhe ofron ndihmë ligjore dhe mbështetje falas për viktimat e dhunës me bazë gjinore, personat që përdorin drogë, punonjësit e seksit, personat që jetojnë me HIV dhe personat LGBTI. Avokon për përmirësimin e situatës së të drejtave të njeriut të komuniteteve të margjinalizuara përmes përfaqësimit gjyqësor të rasteve të shkeljes së të drejtave, pjesëmarrjes në proceset e ndryshimit të ligjeve, politikave dhe praktikave të institucioneve dhe krijimit të një mjedisi mbështetës për përfshirjen e tyre të konsiderueshme në proceset vendimmarrëse.

Sfidat në Ligjin për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje

Natasa Boshkova

15.03.23

Përfshirja e kujdesit të duhur në trajtimin e viktimave dhe mundësia e mbrojtjes gjyqësore në rast të mosrespektimit të këtij parimi është një sinjal se shteti tenton të sigurojë mbrojtje ndaj dhunës me bazë gjinore nga veprimet e aktorëve shtetërorë...