fbpx

Dr. Rushka Serafimova

Dr. Rushka Serafimova është specialiste gjinekologe nga Shkupi me përvojë shumëvjeçare në këtë fushë. Ai bashkëpunon me disa organizata vendase dhe ndërkombëtare në fushën e gjinekologjisë dhe obstetrikës, si dhe psikologjisë së aplikuar.

Puberteti i parakohshëm te fëmijët

Dr. Rushka Serafimova

01.12.23

Qasja moderne ndaj pubertetit të parakohshëm përfshin punën ekipore midis prindërve, fëmijëve dhe profesionistëve...