Radenko Udovičić

Radenko Udovičić je dekan Fakulteta društvenih nauka Univerziteta u Hercegovini u Mostaru i direktor Instituta Medija plan kao i Medijskih inicijativa u Sarajevu, organizacije koja se specijalizovala za obrazovanje novinarstva, medijska istraživanja i produkciju. Kao novinar radi od 1992 godine. Poslednjih sedam godina predavao je novinarstvo i komunikološke predmete na raznim univerzitetima.

Bosna i Hercegovina: mediji omeđeni političkim i etničkim frustracijama

Radenko Udovičić

23.02.19

МК  ALB Radenko Udovičić Jedna od ključnih potreba univerzitetskog obrazovanja novinara je uvesti više praktične nastave koju bi izvodili iskusni profesionalni novinari, a od profesora zatražiti manju dozu političkih angažmana i razvijanje debatnih...