Radenko Udoviçiq

Radenko Udoviçiq është dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Hercegovinës në Mostar dhe drejtor i Institutit “Plan Medias”, si dhe „Iniciativat e Mediave“ në Sarajevë, një organizatë që meret me edukimin e gazetarisë, investigimin dhe prodhimin e mediave. Ai ka punuar si gazetar që nga viti 1992. Për shtatë vitet e fundit, jep leksione në lëndët e gazetarisë dhe komunikimit në universitete të ndryshme.

Bosnja e Hercegovina: medie të pëkufizuara me frustracionet politike dhe etnike

Radenko Udoviçiq

23.02.19

МК  BS Radenko Udoviçiq Një nga nevojat kyç në shkollimin universitar të gazetarëve është vendosja e mësimit praktik në masë më të madhe, i cili do të jepej nga gazetarë profesionalë dhe me eksperiencë, ndërsa nga profesorët të kërkohet...