Lufta kundër dizinformatave dhe lajmeve të rreme është një zgjedhje “të jemi apo të mos jemi”!

16.07.21

Teofil Blazhevski Lufta kundër lajmeve të rreme dhe dizinformimit është shumë më e vështirë se të gjitha masat dhe aktivitetet e ndërmarra ndërkombëtarisht dhe të miratuara ose të zbatuara në vend. Është një proces kompleks në të cilin as media, as...