fbpx

Весна Гарванлиева Андонова

Весна Гарванлиева Андонова магистрира деловна администрација на Универзитетот Лајден, Холандија од 2006 година. Таа е постар истражувач во Центар за економски анализи (ЦЕА) во областа на микро и макро економија, деловно опкружување, анализа на политики итн. Поседува повеќегодишно искуство во областа на управување на деловен развој и проектно управување.

Доколку ги реализиравме јавните капитални инвестиции можеби ќе имавме и поголем економски раст

Весна Гарванлиева Андонова

23.12.19

ALB Весна Гарванлиева Андонова Нередовното реализирање на капиталните инвестиции ја става под прашање фискалната дисциплина на Владата. Јавните...

Стратегијата за проширување на ЕУ за западнобалканските „економии со потенцијал“

Весна Гарванлиева Андонова

09.05.18

м-р Весна Гарванлиева На Македонија ќе ѝ требаат 50 години со 5 отсто раст годишно за приходот по глава на жител да стигне до просекот на ЕУ....

Колку Македонија може да си ги дозволи политиките за странски инвестиции?

Весна Гарванлиева Андонова

03.05.16

м-р Весна Гарванлиева Андонова И Македонија стана дел од глобалната и регионалната „трка до дно“ за тоа кој повеќе ќе понуди да привлече странски...