Vesna Garvanlieva Andonova

Vesna Garvanlieva Andonova ka përfunduar studimet master në administrimin e biznesit në Universitetin Lajden, Hollandë, që nga viti 2006. Ajo është studiuese me përvojë më të vjetër në Qendrën për Analiza Ekonomike (QAE) në fushën e mikro dhe makro ekonomisë, mjedisit të biznesit, analizës së politikave, etj. Ajo ka një eksperiencë shumëvjeçare në fushën e menaxhimit të zhvillimit të biznesit dhe menaxhimit projektues.

Nëse i realizonim investimet kapitale publike, ndoshta do të kishim rritje më të madhe ekonomike

Vesna Garvanlieva Andonova

23.12.19

МК Vesna Garvanlieva Andonova Realizimi jo i rregullt i investimeve kapitale e vë në pikëpyetje disiplinën fiskale të Qeverisë. Investime kapitale publike të akorduara nga Buxheti i RMV-së, shënojnë shkurtim të konsiderueshëm çdo vit, një periudhë më...