fbpx

Zorislav Antun Petroviç

Zorislav Antun Petroviç është një ekspert për çështje kundër korrupsionit me mbi 20 vjet përvojë, anëtar i organeve të ndryshme punuese kundër korrupsionit: Komisioni për Vendimmarrje për Konfliktet e Interesit (2005-2013), Këshilli Kombëtar për Monitorimin e Zbatimit të Strategjisë për Luftimin e Korrupsionit (2006-2007 dhe 2020-2024), Komisioni Zgjedhor i Etikës (zgjedhjet parlamentare në 2003 dhe 2007, zgjedhjet për Parlamentin e BE-së në 2014), Komisioni Kundër Korrupsionit të Qytetit të Zagrebit (2012-2013) dhe 2021-2025). Ai është bashkëautor ose redaktor i një sërë botimesh: Analiza e Sistemit të Integritetit Kombëtar, Transparenca në Financimin e Zgjedhjeve dhe Fushatat Parazgjedhore, Luftimi i Korrupsionit në Kroaci në Mesjetë. Ai gjithashtu ka punuar si gazetar dhe redaktor në Jutarnji list, Globus, Slobodna Dalmacija, Nedjeljna Dalmacija, Glas Slavonije dhe si korrespondent i Agjencisë Austriake të Shtypit nga Kroacia.

Kroacia: një shembull i përsëritëses më të mirë që e kapur koha

Zorislav Antun Petroviç

14.03.22

Nuk duhet të jemi tepër optimist sepse çdo rregullore nuk ka kuptim nëse ajo nuk zbatohet, kurse Kroacia në shumë raste ka treguar se rruga nga përgatitja e deri te zbatimi i këtyre rregulloreve është shumë e...