fbpx

Зорислав Антун Петровиќ

Зорислав Антун Петровиќ е експерт за борба против корупцијата, со повеќе од 20 години искуство, како член на различни работни тела за борба против корупцијата: Комисијата за одлучување за судири на интереси (2005-2013), Националниот совет за следење на спроведувањето на Стратегијата за борба против корупција (2006-2007 и 2020 -2024 год.), Етичката изборна комисија (парламентарни избори 2003 и 2007 г., избори за Парламентот на ЕУ во 2014 г.), Антикорупциската комисија на градот Загреб (2012-2013 г. и 2021-2025). Се јавува како коавтор или уредник на голем број публикации: Анализа на системот на национален интегритет, Транспарентност во финансирањето на изборите и предизборните кампањи, Сузбивањето на корупцијата во Хрватска во средниот век... Работел и како новинар и уредник во „Јутарњи лист“, „Глобус“, „Слободна Далмација“, „Неделна Далмација“, „Глас Славоније“ и како дописник на Австриската прес агенција од Хрватска.

Хрватска: Најдобриот повторувач заробен во времето

Зорислав Антун Петровиќ

14.03.22

Не треба да се биде претерано оптимистичен бидејќи ниту еден пропис нема смисла доколку не се спроведува, а Хрватска во повеќе наврати покажа дека...