fbpx

Në vend të një modeli të ri zgjedhor, deputëtë të pavarur nga liderët partiakë

Video podcast

09.10.19

Прегледи

Me modelin zgjedhor aktual deputetët nuk mundet të sigurojnë vetë mandatin e tyre dhe para së gjithash ata janë të varur nga liderët e partive dhe kjo shkakton centralizim të Kuvendit si dhe të partive politike. Vallë një model i ri zgjedhor do të sigurojë deputetë dhe Kuvend të pavarur apo një demokraci të domosdoshme brenda partiake? Në video potkastin diskutuam me politikologun Misha Popoviq dhe Ilina Mangova nga Instituti Ndërkombetar Republikan.

Namesto-nov-izboren-model-pratenici-nezavisni-od-partiskite-lideri