Ардита Абази Имери

Ардита Абази Имери е програмски координатор за ЕУ Acquis и секторски политики во Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје. Магистрира на правниот факултет при Универзитетот во Мастрихт. Помеѓу 2008 и 2010 работеше во Секретаријатот за европски прашања.  Моментално работи на проекти поврзани со реформите на јавната администрација и Поглавјето 23.

Трнливиот пат на новата Влада кон реформите и ЕУ

Ардита Абази Имери

08.06.17

м-р Ардита Абази Имери Одвојување на државата и партијата, итни реформи за независно судство, реформска јавна администрaција и ставање крај на...