Ардита Абази Имери

Ардита Абази Имери е програмски координатор за ЕУ Acquis и секторски политики во Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје. Магистрира на правниот факултет при Универзитетот во Мастрихт. Помеѓу 2008 и 2010 работеше во Секретаријатот за европски прашања.  Моментално работи на проекти поврзани со реформите на јавната администрација и Поглавјето 23.

Етичко прочистување на сајбер просторот: Описмени, детектирај и делувај

Виолета Цветковска

16.09.22

Сведоци сме дека јавниот говор постепено, но сигурно се претвори во говор на омраза. Во таквиот дискурс, пропагандата го замени информирањето, се...

Трнливиот пат на новата Влада кон реформите и ЕУ

Ардита Абази Имери

08.06.17

м-р Ардита Абази Имери Одвојување на државата и партијата, итни реформи за независно судство, реформска јавна администрaција и ставање крај на...