fbpx

Njohja e “Të tjerëve”: kontakti si bazë për ndërtim të raporteve më të mira ndëretnike te fëmijët

13.03.19

МК Ana Tomovska Misoska, Katerina Mojanchevska Një nga mënyrat e promovimit e raporteve më të mira ndër-etnike midis fëmijëve është mundësimi i kontaktit më të gjatë midis tyre gjë e cila do të mundësojë krijim të lidhjeve të rëndësishme...