Përse na nevojitet ligj i ri për mbrojtje nga diskriminimi

11.03.19

МК Biljana Kotevska Propozimi për Ligj të ri për pengim dhe mbrojtje nga diskriminimi i zgjidh mospërputhshmëritë e ligjit paraprak me standardet evropiane, përfshirë edhe në lidhje me përfshirjen e personave të cilat i mbron dhe standardet të Komisionit...