Besart Laçi

Besart Laçi është student me bursën Chevening i Qeverisë Britanike. Ai mbaroi studimet master në marketing në Universitetin e Edinburgut, Mbretëria e Bashkuar. Besarti është koordinator i nismës "Lëvize gishtin" dhe ka një përvojë shumëvjeçare në sektorin joqeveritar.

Marketingu social – zgjidhje për sjelljen jo ekologjike të qytetarëve

Besart Laçi

18.11.19

МК Besart Laçi Marketingu social menjëherë do të kishte mundur në mënyrë efikase të kontribuojë në përpjekjet kundër sjelljes jo ekologjike në vendin tonë. Ndotja nuk meriton hyrje dhe sqarim të veçantë, por disa pasoja të këtij problemi janë...