Ndërmjet demokracisë dhe stabilokracisë – politika e zgjerimit të BE-së sipas shembullit të Serbisë

20.11.19

МК  SR Bratisllav Rakoviç Be-ja, e vetëdijshme për deficitin demografik të vendeve të Ballkanit Perëndimor (si dhe probleme të tjera në vend të parë ekonomike), synon drejt formimit të marrëdhënieve të afërta por specifike, me këtë rajon,...

A mund të shkaktojë ndryshime shoqëria civile në Serbi?

06.09.19

МК  SR Bratislav Rakovic Në tre dekadat paraprake, aktiviteti i shoqërisë civile të definuar në atë mënyrë mjaft varron në Serbi, në pajtim me rrethanat. Regjimi në Serbi gjatë viteve të nëntëdhjeta definohet si autoritarizëm garues –...