fbpx

Dubravka Valiq Nedelkoviq

Dubravka Valiq Nedelkoviq (1952), deri në tetor të 2018, ishte profesoreshë e rregullt në Departamentin e Studimeve të Mediave në Fakultetin Filozofik, Universiteti i Novi Sadit, Serbi. Temat kryesore: gazetari, shkrim-leximi mediatik, media masive, analiza e diskutimeve kritike të mediave, studimet gjinore, media në gjuhën e pakicave, multikulturalizmi dhe larmia e raportimit. Ajo është bashkëpunëtore në disa revista dhe pjesëmarrëse në konferenca brenda dhe jashtë vendit (mbi 150). Ka botuar tetë libra dhe mbi 300 punime akademike në fushën e mediave. Ka fituar shumë çmime për gazetari për programet informative (lajmet) dhe reportazhet në radio.

Gratë kanë gjithnjë e më pak qasje në media në Serbi

Dubravka Valiq Nedelkoviq

28.06.23

Përfaqësimi dukshëm më i lartë i gjinisë mashkullore si burim informacioni dhe numrit të personave të intervistuar në raport me gjininë femërore paraqet një praktikë të vazhdueshme mediatike në Serbi, e cila është vërejtur në të gjitha analizat e...

“Hejt Sloveni” – Gjuha e urrejtjes në Ballkan

Dubravka Valiq Nedelkoviq

31.05.21

Prof. Dr. Dubravka Valiç Nedeljkoviç Gjuha e urrejtjes një fenomen i zakonshëm në ligjërimin publik në Ballkan Fjalët e shëmtuara, insinuatat, etiketimet, publikimi pa ndonjë kriter i informacioneve të rreme për personalitetet në diskursin publik, qoftë...

Pandemia tregoi që gazetarët nuk dinë të raportojnë në situata krize

Dubravka Valiq Nedelkoviq

29.05.20

МК  SR prof. d-r Dubravka Valiq Nedelkoviq Përcjellja themelore e asaj që mediat ofrojë në kohën e Kovid-19 ka treguar se sa të papërgatitura janë për detyrën në fjalë – të raportojnë në kohë krize, ndërsa krizat po bëhen gjithmonë...

Romancë sa e ëmbël-aq edhe e hidhur e krishtëlindjes

Dubravka Valiq Nedelkoviq

03.01.20

МК  SR Dubravka Valiq Nedeljkoviq Nuk mund të thuhet se nënzharni i filmi tromantik të Krishtëlindjes bënë pjesë në nivelet e larta të kinematografisë botërore. Përkundrazi, është ky një serial festiv madje me aktorë të njëjtë, në role...