fbpx

Emilija Janevska

Emilija Janevska është udhëheqëse e Sektorit për çështje programore në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele me më shumë se 20 vjet përvojë pune në sferën mediatike. Ajo është një e diplomuar në gazetari dhe ka një diplomë masteri në komunikime. Punon për çështje që kanë të bëjnë me: rregullimin e medias dhe mbikëqyrjen e transmetuesve për respektimin e detyrimeve ligjore; rregullimi zgjedhor dhe monitorimi i përfaqësimit mediatik gjatë proceseve zgjedhore; liria e shprehjes dhe gjuha e urrejtjes; të drejtat e njeriut dhe standardet profesionale gazetareske; mbrojtja e të miturve; çështjet gjinore; akses në media për personat me aftësi të kufizuara shqisore; shkrim-lexim mediatik; etj.

Ndryshimet e paralajmëruara të legjislacionit për media – çfarë do të sjellin këto ndryshime?

Emilija Janevska

13.03.23

Legjislacioni për media, që përbëhet nga Ligji për Shërbimet Mediatike Audio dhe Audiovizive dhe Ligji për Media, do të ndryshohet në dy...