fbpx

Gordan Kalajxhiev

Gordan Kalajxhiev është pedagog i rregullt i procedurës penale, drejtësisë për të mitur, të drejtës penale komparative, të drejtës penale ndërkombëtare, filozofisë të së drejtës dhe e drejta ndërkombëtare e të drejtave të njeriut në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodij” në Shkup, dhe po ashtu jep mësime në Akademinë e Policisë në Shkup dhe Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë në Shkup. Ai është autori i më shumë se 200 punimeve dhe artikujve të botuar mbi çështjet e drejtësisë dhe procedurës penale, kompetencat policore dhe të drejtat e njeriut. Ai aktualisht është kryesues i Komitetit të Helsinkit për të Drejtat e Njeriut.

Rënia e PSP-së – nga shndërrimi në likuidim

Gordan Kalajxhiev

04.11.19

МК Gordan Kalajxhiev Megjithëse në dukje zgjidhjet e ligjit duken si disa shkrirje (bashkime) të dy prokurorive, praktikisht bëhet fjalë për mbylljen e PSP-së, një falimentim dhe marrjen përsipër të kapaciteteve të saj njerëzore dhe teknike nga...