fbpx

Гордан Калајџиев

Гордан Калајџиев е редовен професор по кривична постапка, малолетничка правда, компаративно казнено право, меѓународно кривично право, философија на правото и меѓународно право за човекови права на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје, а исто така предава на Полициската академија во Скопје и на Академијата за судии и обвинители во Скопје. Тој е автор и на повеќе од 200 објавени трудови и статии за прашања од кривичното право и постапка, полициски овластувања и човекови права. Во моментов, тој е претседател на Хелсиншкиот комитет за човекови права.

Падот на СЈО – од трансформација до ликвидација

Гордан Калајџиев

04.11.19

ALB Гордан Калајџиев Иако на прв поглед решенијата од законот изгледаат како некоја фузија (соединување) на двете обвинителства, се работи...