Rruga Shkup – Bruksel nuk kalon nga Sofja

04.06.21

Ida Manton Të dy palët, ajo bullgare dhe maqedonase kanë treguar një mungesë të thellë të ndjenjës dhe aftësive diplomatike, dhe do të përfitonin nga një trajnim intensiv për aftësitë negociuese, përgatitjen e procesit të negociatave, planifikimin...