Jasmina Deçkov

Jasmina Deçkov, psikologe shkollore në shkollën fillore "Partenija Zografski", Shkup.

Të ruajmë shëndetin mendor të më të rinjve tanë!

Jasmina Deçkov

22.02.21

Jasmina Deçkov Reagimi i familjes dhe të afërmve ndaj pandemisë është një faktor vendimtar që ndikon në gjendjen emocionale, mendimet dhe sjelljen e të rinjve. Në kushte të pandemisë aktuale, po përballemi me ndryshime në shumë sfera të jetës që...