Јасмина Дечков (Jasmina Dechkov)

Јасмина Дечков, училишен психолог во ООУ „Партенија Зографски“, Скопје.

Да го зачуваме менталното здравје на нашите најмлади!

Јасмина Дечков (Jasmina Dechkov)

22.02.21

Јасмина Дечков Реакцијата на семејството и блиските во однос на пандемијата е пресуден фактор кој влијае на емотивната состојба, размислувањата и...