fbpx

Едоардо Кампанела

Едоардо Кампанела e виш соработник во Центарот Мосавар-Рахмани при Кенеди Школата на Харвард, и е коавтор (со Марта Дасу - Marta Dassù) на Anglo Nostalgia: The Politics of Emotion in a Fractured West (Oxford University Press, 2019).

Новата енергетска карта на Европа

Едоардо Кампанела

21.04.23

Откако започна војната на Русија против Украина, европските земји се доведоа до ситуација да мораат да ги преиспитаат своите енергетски стратегии...