fbpx

Jorde Jaqimovski

Jorde Jaqimovski që nga punësimi në Institutin e Kërkimeve Sociologjike dhe Politiko-Ligjore në 1979 e deri më sot, punon në fushën e zhvillimit rajonal dhe rural, strukturën e popullsisë dhe diferencimin social, politikën sociale dhe strukturore, standardet e jetesës dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe tregun e punës.

Defekte të politikës rurale në Maqedoni

Jorde Jaqimovski

24.04.19

МК Prof. d-r Jorde Jaqimovski Bujqësia ende është një burim i vetëm i të hyrave, i cili nuk mund ta mbajë mikrosistemin dhe nevojat e ndryshme të popullsisë fshatare, madhësia e pronësisë së tokës zvogëlohet, bie fuqia vitale e fermave familjare, numri...