fbpx

Jovana Marović

Jovana Marović je izvršni direktor mreže ,,Politikon’’, nezavisnog istraživačkog centra u Podgorici, članica BiEPAG-a i radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Njeni istraživački interesi uključuju vladavinu prava, demokratiju, federalizam, Balkan, politički sistem EU i politiku proširenja.

Sve manje povjerenja u EU politika proširenja

Jovana Marović

14.12.20

Jovana Marovic Dugo očekivani i prijeko potrebni zamah u EU politici proširenja koji je nova metodologija trebalo da donese još uvijek je „na čekanju“. Države Zapadnog Balkana nisu upoznate sa konkretnim elementima i okvirima koji bi trebalo da zaokruže i...

Rizici pojačanog interesovanja nezapadnih aktera za Crnu Goru

Jovana Marović

04.09.20

Jovana Marovic Posljednjih godina Crna Gora je postala poprište uticaja i interesovanja niza nezapadnih aktera, prije svega Rusije, Kine i Turske, a njihov politički uticaj, iako nije slab, i dalje je pod kontrolom. Strane investicije su po pravilu praćene...

Prvi korak do Balkana bez granica: Beneluks ili Šengen?

Jovana Marović

27.12.19

МК  ALB Jovana Marovic ”Mali Šengen” je pokrenut u trenutku kada su države Zapadnog Balkana, frustrirane politikom Evropske unije prema regionu, željele da učine samostalne korake u integrisanju. Iako izuzetno korisna, inicijativa može ostvariti...