fbpx

Јована Маровиќ

Јована Маровиќ е извршен директор на мрежата „Политикон“, независен истражувачки центар од Подгорица, член на BiEPAG и работната група за Поглавје 23 во преговорите за пристапување на Црна Гора во Европската Унија. Докторирала на Факултетот за политички науки во Белград. Областите на нејзинитеистражувачки интереси го вклучуваат владеењето на правото, демократијата, федерализмот, Балканот, политичкиот систем на ЕУ и политиката на проширување.

Дали во моментов постои доверба во политиката на проширување на ЕУ?

Јована Маровиќ

14.12.20

Јована Маровиќ Земјите од Западен Балкан не се запознаени со конкретните елементи и рамки што треба да го обликуваат новиот пристап за...

Зошто Русија, Кина и Турција имаат интерес за Црна Гора?

Јована Маровиќ

04.09.20

Јована Маровиќ Во последните неколку години Црна Гора стана местото на влијание и интерес на голем број не-западни актери, пред се Русија, Кина и...