fbpx

Катеринa Дрогрешка

Доц. д-р Катерина Дрогрешка е доктор на физички науки, сеизмолог, доцент во Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ во Скопје.

Колку промените во однесувањето на животните може да помогнат во „предвидувањето“ на земјотресите?

Љубчо Јованов

Катеринa Дрогрешка

17.07.23

Иако предвидувањата никогаш не биле популарни, па дури и тогаш кога зад таквите „пророштва“ стојат еминентни научници – сеизмолози, се чини дека...