fbpx

Katerina Kollozova

Katerina Kollozova është këshilltare e lartë shkencore dhe profesore e rregullt në Institutin e Shkencave Sociale dhe Shkencave Humane si dhe drejtoreshë e saj. Në Institut, ajo është profesoreshë e studimeve të politikave (policy studies), filozofisë politike dhe studimeve gjinore. Në Fakultetin e Mediave dhe Komunikimit - Beograd, Serbi: Departamenti i Studimeve Politike Kritike, Profesoreshë e Filozofisë Politike Bashkëkohore. Ajo ka koordinuar studime të shumta politike mbi "demokracinë iliberale", "shtetin e robëruar", lirinë e mediave dhe lirinë akademike. Është autore e disa monografive ndërkombëtare, më e cituara prej të cilave është Cut of the Real: Subjectivity in Poststructuralist Philosophy издадена од Columbia University Press-NY, 2014.

Demokracia në vendet e fundit në kohën e pandemisë

Katerina Kollozova

12.05.20

МК  SR Katerina Kolozova Për shkak të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe dhënies së fuqisë legjislative ekzekutivit, vendi duhej të hiqte dorë nga disa nene të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, dhe kështu e gjeti veten...