fbpx

Karolina Ristova Asterud

Karolina Ristova Asterud është profesoreshë në Fakultetin e Drejtësisë "Iustinianus Primus" në Universitetin e Ss. Kirili dhe Metodi në Shkup, Maqedoni. Ish deputet i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë (2002-2006).

Mediat sociale: Fundi i produktivitetit apo mundësia për përmirësim të komunikimit?

Bojan Kitanoviq

Ivana Kitanoviq

17.02.23

Cilat janë përfitimet e përdorimit të mediave sociale në një mjedis profesional për të përmirësuar komunikimin në vendin e...

2021-shi të jetë një vit për vaksinim kundër autoritarizmit – KOVID

Karolina Ristova Asterud

20.01.21

Prof. Dr. Karolina Ristova – Asterud Pakica kritike e sheh vitin 2020 jo vetëm si vitin që solli pandeminë virale, por edhe si vitin që solli një lloj tjetër pandemie, atë të autoritarizmit-KOVID. Shumica e njerëzve në botë, duke iu referuar vitit...