m-r Liljana Pecova -Ilieska

m-r Liljana Pecova -Ilieska është themeluese e IMPETUS - Qendra për Internet, Zhvillim dhe Menaxhim të Mirë, Drejtoreshë e Programit për Privatësi dhe Internet, dhe një nga themeluesit e Forumit për Menaxhimin e Internetit në Maqedoni. Ajo ka një përvojë pune paraprake dhjetëvjeçare në Ministrinë e Brendshme, e ndjekur nga një pozitë këshilltareje për katër vjet në Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ku ishte pjesë e grupit të punës së ekspertëve të Trupit Ndërqeveritar për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut të RM-së.

A kontribuan kandidatët presidencial për ndërtim të paqes pozitive gjatë fushatës?

m-r Liljana Pecova -Ilieska

20.05.19

МК m-r Liljana Pecova – Ilieska dhe d-r Kire Babanoski Çështja e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë, si një nga faktorët për ndërtim të paqes, mandej proceset ekonomike dhe çështjet e zhvillimit, janë tregues të qartë për nivelin e...