fbpx

Мурат Алиу

Мурат Алиу е роден во 1990 година во Прилеп. Универзитетските студии ги завршил на Државниот универзитет во Тетово на Правниот факултет. Постдипломските студии ги продолжил на Универзитетот во Истанбул на Катедрата за политички науки и меѓународни односи. Истата година ги започнува докторските студии на Универзитетот во Истанбул на Катедрата за политички студии и меѓународни односи. Моментално работи на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје како доцент на Катедрата за политички студии и меѓународни односи. Научните области во кои истражува се: Национализам, идентитет, политички идеологии, современи политички теории, постмодерни теории.

Ќе донесат ли историските избори подобра иднина?

Мурат Алиу

17.05.24

Победата на конзервативните и на националистичките сили уште еднаш докажа дека за етничките Македонци идентитетските прашања се поважни од...

И сега, со ЕУ сме или со Русија?

Мурат Алиу

25.04.24

Изразот „Европа“ како синоним за интеграција во Европската Унија е можеби еден од изразите што најмногу се употребуваат во политичкиот и јавниот...

Епидемијата на корупција во Македонија

Мурат Алиу

17.01.24

Во литературата има многу дефиниции на корупцијата. Така, според Светска банка, корупцијата се дефинира како злоупотреба на јавната власт за...