fbpx

Marija Jovanova

Marija Jovanova është studente e studimeve politike në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” në Shkup. Si një aktiviste rinore dhe shkencëtare e ardhshme politike, ajo është veçanërisht e interesuar për ideologjitë politike, sistemin politik, historinë, barazinë gjinore dhe politikat rinore.

Patriotizmi i humbur në mesin e të rinjve në Maqedoni

Marija Jovanova

31.05.23

Sipas definicionit, patriotizmi është një term që shpreh një ndjenjë pozitive ndaj shtetit, dashurinë për...