Magdalena Lembovska

Magdalena Lembovska është studiuese për çështje të sigurisë në Analitika Tink Tenk. Ajo është autore e analizave dhe studimeve të shumta mbi qeverisjen e mirë, reformën në sektorin e sigurisë, migracionin e parregullt dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Ajo ka përfunduar studimet e masterit për Krimin Global, Drejtësi dhe Siguri në Universitetin e Edinburgut.

Politika e udhëhequr nga inteligjenca ose inteligjenca e udhëhequr nga politika

Magdalena Lembovska

04.02.19

МК   ALB m-r Magdalena Lembovska Me këtë rast, një nga prioritetet kyç duhet të jetë shkëputja e asaj lidhjeje jo të shëndoshë midis politikanëve dhe inteligjencës, përkatësisht vendosje e shërbimeve të pavarura dhe të pavarura të cilat...