fbpx

Natasa Kovaceviq

Natasa Kovaceviq ka diplomuar për drejtësi dhe është në proces të përfundimit të masterit për mbrojtje të mjedisit në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Matematikës në Mal të Zi. Që nga viti 2003, ajo ka punuar për OJQ-në “Green Home”, duke arritur nivelin si eksperte e lartë për zhvillim të qëndrueshëm dhe politikë mjedisore. Është autore dhe bashkëautore e disa punimeve studimore mbi politikën e mbrojtjes së mjedisit dhe natyrës dhe është anëtare e IUCN CEL (Komisionit për Ligjet e Mjedisit), Këshillit Kombëtar për Zhvillim të Qëndrueshëm të Malit të Zi dhe grupit të punës për Kapitullin 27 - Mjedisi në kuadër të procesit të pranimit të Malit të Zi në BE. Për tre vitet e fundit, ajo ka qenë Drejtoreshë e Përgjithshme e Green Home, përgjegjëse për planifikimin strategjik dhe përfaqësimin publik.

Nga shteti Ekologjik deri te ëndrrat e naftës

Natasa Kovaceviq

22.03.19

МК  CNR Natasha Kovaçeviq Në epokën në të cilën të gjitha vendet e avancuara të botës e braktisin përdorimin e lëndëve djegëse fosile, ne hapim vende për gjetje të reja, gjejmë arsyetim për shterjen e resurseve të pa përsëritshme dhe...