Ненси Чијан

Ненси Чјиан, професорка по менаџерска економија и процесот на одлучување на Факултетот за менаџмент „Келог“ на универзитетот Нортвестерн, е основачки директор на истражувачката лабораторија за кинеска економија (China Econ Lab) и истражувачката лабораторија за кинеската економија на Нортверстерн (Northwestern's China Lab).

Која е крајната цел на Кина со мерките против КОВИД?

Ненси Чијан

15.04.22

Веќе две години, политиката на Кина против КОВИД, односно преземањето секоја можна мерка за да се елиминира појавата на КОВИД-19, се покажа како...