Petar Todorovski

Petar Todorovski është këshilltar për rregullativë në fushën e TIK-ut në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë. Ai u diplomua në Fakultetin Juridik "Justiniani i Parë" në Shkup në vitin 2011.

Gjykatat nuk janë gryka e ngushtë e drejtësisë në Maqedoni

Petar Todorovski

18.11.20

Petar Todorovski Perceptimi i përgjithshëm është se gjykatat në Maqedoni janë burimi kryesor i padrejtësive. Por a është ky rasti në shumicën dërrmuese të lëndëve në të cilat janë paditur qytetarët e zakonshëm? “Sigurisht që gjyqtari është...