Petar Todorovski

Petar Todorovski është këshilltar për rregullativë në fushën e TIK-ut në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë. Ai u diplomua në Fakultetin Juridik "Justiniani i Parë" në Shkup në vitin 2011.

Agjenda e zgjerimit të BE-së: Rikthim në rrugën e duhur, apo reprizë e asaj që kemi parë tashmë?

Erwan Fouéré

02.12.22

Kanceri i korrupsionit është ende endemik dhe qeveria aktuale po bie gjithnjë e më shumë në zakonet dhe shprehitë e këqija të regjimit të mëparshëm të Nikolla...

Gjykatat nuk janë gryka e ngushtë e drejtësisë në Maqedoni

Petar Todorovski

18.11.20

Petar Todorovski Perceptimi i përgjithshëm është se gjykatat në Maqedoni janë burimi kryesor i padrejtësive. Por a është ky rasti në shumicën dërrmuese të lëndëve në të cilat janë paditur qytetarët e zakonshëm? “Sigurisht që gjyqtari është...