fbpx

#Metoo e mediave greke

Eleni Stamatoukou

Media

11.03.24

Прегледи

Abuzimi dhe ngacmimi i gazetareve femra në mediat greke është ende një temë tabu për diskutim.

Hulumtimi i Balkan Insight me titull "Kodi i heshtjes: frika, stigma rreth abuzimit të gazetarëve grekë" ka të bëjë me abuzimin dhe ngacmimin, qoftë fizik, seksual, psikologjik apo verbal, të gazetareve femra në vendin e tyre të punës.

Hetimi u publikua në dhjetor të vitit 2022 dhe u përkthye në greqisht në gazetën greke Efimerida ton Syntakton, EFSYN. Ky hetim mbulon incidentet e abuzimit që kanë ndodhur midis viteve 1993 dhe 2021. Rreth 40 persona morën pjesë në hulumtim, nga të cilët 92% ishin gra. Viktima më e re ishte 17 vjeç, ndërsa më e vjetra 62 vjeç.

Frika i pengon gazetaret greke të raportojnë ngacmimet

Frika, mungesa e informacionit dhe stigma i pengojnë gazetaret femra greke të raportojnë ngacmimet në vendin e tyre të punës.

Dyzet e tre për qind e të anketuarve u përgjigjën se ishin viktima të incidenteve që kishin natyrë seksuale, 35 për qind ishin subjekt i ngacmimeve verbale, 81 për qind u përballën me incidente në punën e tyre, ku 51 për qind e dhunuesve ishin hierarkikisht superiorë. Pothuajse pesëdhjetë e katër për qind e viktimave nuk e raportuan incidentin për shkak të frikës se nuk kishin mbështetje, ndërsa 65 për qind nuk dinin se çfarë procedurash të ndiqnin për të raportuar incidentet e ngacmimit.

Dy të tretat e të anketuarve kanë deklaruar se nuk ka procedura për të mbështetur punonjësit gjatë paraqitjes së ankesave në mediat ku ata punojnë.

Balkan Insight u dërgoi pyetje rreth 60 mediave të vogla dhe të mëdha greke dhe vetëm 11 media u përgjigjën. Reagimet kanë qenë të ndryshme. Disa media thonë se hetimi është me të meta sepse nuk ka raste abuzimesh dhe ngacmimesh në mediat greke; të tjerë i konsideruan pyetjet “joreale” – pyetjet ishin të njëjta për të gjitha mediat, ndërsa disa media “ankoheshin” se mediat e mëdha dhe të vogla nuk duhet të futen në të njëjtën shportë. Megjithatë, siç ka treguar hulumtimi, abuzimi dhe ngacmimi nuk përbëjnë diskriminim.

Burimi: freepik.com

Abuzimi dhe ngacmimi i gazetareve femra është ende një temë tabu

Në mediat greke vështirë se ka një grua që nuk është ngacmuar apo abuzuar në një farë mënyre apo që nuk ka qenë dëshmitare e incidenteve të tilla. Është diçka që gazetaret femra e diskutojnë mes tyre, por jo në mënyrë të hapur.

Një numër i madh i gazetareve femra kanë raportuar incidente ngacmimi, duke përmendur ose jo emrat e dhunuesve, gjatë pandemisë. Shkak për këtë u bë rrëfimi publik në dhjetor të vitit 2020 nga Sofia Bekatorou, fituese e medaljes së artë olimpike në lundrim, se ishte përdhunuar nga një zyrtar i Federatës Greke të Lundrimit në vitin 1998, kur ishte 21 vjeç.

Rrëfimi publik i Bekatorut fuqizoi gjithashtu figurat e teatrit dhe sportit për të raportuar incidente e abuzimit. Ish-drejtori artistik i Teatrit Kombëtar Grek, Dimitris Lignadis, dhe aktori i njohur Petros Philippidis u thirrën në gjyq për të hetuar aktet e lidhura me abuzimin seksual. Philippidis u shpall fajtor për dy akuza për tentativë përdhunimi, kurse Lignadis u dënua me 12 vjet burg për përdhunimin e dy djemve 17-vjeçarë.

Deri më tani nuk ka pasur asnjë gjykim apo arrestim në lidhje me ndonjë abuzim ndaj një gazetari.

Sipas hetimit të Balkan Insight, vetëm 29.7 për qind e të anketuarve kanë mundur të raportonin se çfarë u kishte ndodhur atyre. Pjesa tjetër nuk ishin në gjendje ta bënin këtë, zakonisht nga frika se mos merrnin mbështetje, humbnin punën ose stigmatizoheshin.

Mungesa e procedurave në masmedian greke për paraqitjen e ankesave, mungesa e informacionit se çfarë përbën abuzim dhe cilat janë format e tij, si dhe mungesa e dënimeve për autorët, veprojnë si pengesë për viktimat dhe dëshmitarët për të raportuar incidentet e abuzimit dhe ngacmimeve.

Gjithsesi gjërat kanë filluar të ndryshojnë në mediat greke, por shumë ngadalë. Për vite me radhë, abuzimi dhe ngacmimi konsideroheshin “normale”. Ankesa shihej si një shenjë dobësie.

Media greke duhet të krijojë procedura të përshtatshme dhe një kornizë mbrojtëse në mënyrë që viktimat ose dëshmitarët të mund të raportojnë në mënyrë të sigurt sjelljen e keqe dhe të pahijshme. Abuzimi dhe ngacmimi nuk kanë ideologji gjinore; nuk praktikohet vetëm nga eprorët dhe nuk ndodh vetëm në mediat e mëdha, por na prek të gjithëve. Gazetarët duhet të zbulojnë histori ngacmimesh dhe abuzimesh për të rritur ndërgjegjësimin dhe për ta bërë këtë problem më të dukshëm për shoqërinë.

 

Ju lutemi lexoni rregullat para se të komentoni ose shkarkoni Vini re: Pikëpamjet dhe qëndrimet e shprehura në këtë artikull janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Institutit për Studime të Komunikimit ose donatorit.

Eleni Stamatoukou

Eleni Stamatoukou është një gazetare e njohur për punën e saj në tema të ndryshme, duke përfshirë migrimin, politikat e kontrollit kufitar dhe ngjarjet aktuale. Ajo ka kontribuar në botime të tilla si Balkan Insight dhe Solomon. Artikujt e saj mbulojnë një gamë të gjerë temash, duke përfshirë çështjet që lidhen me sigurinë, mbikëqyrjen, sigurinë kibernetike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare.