fbpx

Alban Dafa

БЛОГЕРИ АЛБ

03.07.20

Прегледи

Alban Dafa 120x160Alban Dafa është studiues për menaxhim dhe siguri në Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN). Puna e tij fokusohet në institucionet shqiptare për siguri dhe mbrojtje dhe reforma në menaxhim, që kanë të bëjnë me aderimin në BE. Para se t’i bashkëngjitet IDN-së, ai shërben në forcat detare shqiptare si komandant i anies patrulluese, navigator dhe hidrograf i ri. Ka diplomuar në Akademinë e Forcave Detare në SHBA dhe është Çhevening alumni bursës.