fbpx

Aleksandra Filipova

БЛОГЕРИ АЛБ

27.01.16

Прегледи

aleksandra filipovaAleksandra Filipova është studente në Fakultetin e Drejtësisë "Justinani i Parë". Shfaq interes në fushën e të drejtave civile dhe njerëzore dhe organizon shumë mirë ngjarje të dobishme shoqërore. Është aktiviste civile që ka qenë e përfshirë në mënyrë aktive në sektorin e shoqërisë civile për tre vjet. Është e punësuar në Forumin Rinor Arsimor si koordinatore lokal media-art klubeve në Shkup.