fbpx

Ardita Abazi Imeri

БЛОГЕРИ АЛБ

07.06.17

Прегледи

ardita abazi imeri 120x160Ardita Abazi Imeri është Koordinatore e Programit të BE-së Acquis dhe Politikat Sektoriale në Institutin për Politikë Evropiane (EPI) - Shkup. Ajo ka diplomuar master në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Mastriht. Midis vitit 2008 dhe 2010 ajo ka punuar në Sekretariatin për Çështje Evropiane. Aktualisht ajo punon në projekte që lidhen me reformën e administratës publike dhe Kapitullin 23.