fbpx

Bllagoja Markovski

БЛОГЕРИ АЛБ

27.01.16

Прегледи

blagoja markovskiBllagoja Markovski është doktor i shkencave ushtarako-politike. Ai është themeluesi i Shërbimit për Marrëdhënie me Publikun në Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë dhe ka mbajtur postet e Shefit të Shërbimit, Zëdhënës i ARM-së dhe Ministrisë së Mbrojtjes dhe këshilltar i Ministrit të Mbrojtjes për Çështje Ushtarako-Politike. Sot, në rolin e kryetarit  drejton Forumin Ballkanik të Sigurisë, sfera e interesit të së cilit janë perceptimet teoriko-empirike dhe analizat e problemeve politiko-të sigurisë në Maqedoni dhe në rajonin e Evropës Juglindore.