fbpx

Bllazhen Maleski

БЛОГЕРИ АЛБ

21.11.16

Прегледи

Blazen avtor 120x160Bllazhen Maleski është student i shkencave politike në Fakultetin e Drejtësisë "Justiniani i Parë" në Shkup. Ai është i interesuar në fushat e barazisë gjinore, pjesëmarrjes qytetare dhe rinore, si dhe të drejtat që lidhen me tubimet publike. Në sektorin e shoqërisë civile është aktiv për më shumë se katër vjet si anëtar dhe studiues i ri i organizatës think tenk Reaktor – Investigim në aksion.