fbpx

Bllagica Novkovska

БЛОГЕРИ АЛБ

03.10.17

Прегледи

Blagica Novkovska 120x160Bllagica Novkovska është profesoreshë universiteti, me titull Doktor i Ekonomisë dhe Master i Politikave Sociale. Ajo ka punuar për 27 vjet në Zyrën e Statistikave Shtetërore, prej të cilave dhjetë vjet si drejtoreshë e institucionit. Si eksperte, ajo ka punuar në shumë projekte të institucioneve ndërkombëtare, më të rëndësishmet nga të cilat janë: projekte të Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar, Organizatës Ndërkombëtare të Punës, UNICEF-it, Komisionit Evropian, si në Maqedoni, ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor dhe në Afrikë. Ajo është bashkëautore e disa librave dhe autore e disa punimeve shkencore të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.