fbpx

Marjan Petreski

БЛОГЕРИ АЛБ

21.11.16

Прегледи

mpetreski bloger120x160Marjan Petreski është profesor i asociuar i ekonomisë dhe prorektor për kërkime dhe zhvillim në Universitetin Amerikan Kolegj në Shkup. Ai ka njohuri të gjera teorike dhe përvojë praktike në fushën e gjerë të makroekonomisë dhe ekonomisë së zhvillimit, veçanërisht në fushën e analizës kritike dhe hartimit të politikave. Ai ka marrë pjesë në shumë projekte që kanë të bëjnë me analizën ekonomike, analizën e projekteve të infrastrukturës dhe analizën financiare të projekteve dhe kompanive në vendet me ekonomi në zhvillim dhe në tranzicion, siç janë Maqedonia, vendet e Ballkanit dhe vendet në Lindjen e Largët dhe në Afrikë.