fbpx

Danijal Haxhoviç

БЛОГЕРИ АЛБ

14.10.20

Прегледи

Danijal Hadzovic 120x160Danijal Haxhoviç - edukimi zyrtar i fituar në Fakultetin e Shkencave Politike në Sarajevë. Një arsim shumë më i madh, megjithëse informal, i fituar me leximin e librave dhe zhvillimin e aftësive sipas zgjedhjes së tij. Detyra e parë gazetareske ishte me Radio 202 në 2009. Pastaj punoi në Depo Portal, Federata TV dhe të përjavshmen Slobodna Bosna. Autor i disa qindra artikujve: komente, kolona, analiza, histori hulumtuese dhe intervista të botuara në media boshnjake-herzegovinase dhe rajonale. Në vitin 2015. me disa individë me mendim të njëjtë themeluan Forumin Liberal dhe shoqatën kushtuar promovimit dhe përhapjes së politikave dhe vlerave të shoqërisë së hapur dhe të lirë.